Torvehallerne: 53 50 50 04
Charlottenlund: 53 84 50 04
Kontor: 20 68 84 27

Sashimi 5 - Hamachi

119,00 kr.